gereformeerde kerk Doornspijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Commissies Beamercommissie
beamercommissie
De beamercommissie is opgericht, om ervoor te zorgen, dat de beamer goed gebruikt wordt. De leden van deze commissie, houdt zich bezig met de bediening hiervan en worden om de beurt ingeplanned om de beamer te bedienen, als dat nodig is.
Aangezien de beamer nog niet lang in gebruik is, probeert de commissie ook een plan te maken, hoe de beamer het beste gerbuikt kan worden.
 

                                 Het rooster van de beamercommissie staat hier.

De onderstaande tekst is ook te downloaden via dit document: werkwijze beamteam


Werkwijze beamteam
versie 0.85, 12 juni 2014 (concept)


INLEIDING
 
Inleiding
Als beamteam hebben we nu enkele jaren ervaring.
Nu willen we op een simpele en transparante manier laten zien hoe wij ons werk doen.

 

Concept
Deze beschrijving is een eerst aanzet (concept), dus op/aanmerkingen zijn van harte welkom.
De meest actuele versie zullen we op de internetpagina van de kerk plaatsen.
Indien gewenst, kan een afgedrukt exemplaar worden verstrekt aan een gemeentelid.

 


BEAMERGEBRUIK

 

Doel
Wij zien de beamer als hulpmiddel.
De beamer moet ondersteunen/aanvullen, maar niet afleiden.
Daarom is gekozen voor een zwarte achtergrond, met witte letters.
Tijdens het spreken van de dominee, wordt het scherm zwart.
De beamer kan ondersteunen bij het weergeven van:
- liedteksten (ook liederen uit andere liedbundels)
- bijbelteksten
- mededelingen
- filmpjes/plaatjes ter ondersteuning van de dienst
- camerabeeld, als niet iedereen goed zicht heeft op het podium
- de kerkdienst in de bovenzaal, als de kerk te vol is.
Opmerking:
Er moet niet teveel verlichting op het beamscherm komen, om voldoende contrast te hebben.

 

Wanneer wordt de beamer gebruikt?
Tijdens ochtenddiensten en speciale diensten wordt de beamer volledig gebruikt.

 

Wanneer wordt de beamer NIET gebruikt?
Om het vorige punt nog te verduidelijken:
De tweede zondagdienst wordt de beamer niet (=beperkt) gebruikt.
De beamer zal dan continue de hele dienst een vaste pagina laten zien met de liederen die gezongen gaan worden
(zoals het Psalmbord vroeger). De hulpkosters starten de presentatie op, die al op de laptop gezet is door een lid van
het beamteam.
Opmerking:    Voor sommige diensten (trouwen, overlijden, open-deur-diensten) bestaan nog geen richtlijnen:
                   Neem s.v.p. contact op met ons hierover.

 
BEAMTEAM

 

Hoe bereik ik het beamteam?
We werken met een algemeen emailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
We doen ons best om iedere vraag binnen 24 uur te beantwoorden.
Ieder lid van het beamteam kan ook persoonlijk benaderd worden.

 

Wie doet wat?
Het beamteam kent de volgende bezetting:
Henk van den Bosch  - voorzitter, technische ondersteuning
Jeanin Broekhuis       - notulist
Hennie Hartholt        - lid
Andries Swager        - lid
Ton Bastiaans          - lid
Er is steeds 1 “vast” lid, die elke week de mededelingen voorbereid.

Kennis beamteamleden
Ieder beamteamlid heeft (na inwerkperiode) alle benodigde vaardigheden, waaronder:
- Opstellen presentatie via Easy Worship
- Opstellen presentatie via Powerpoint
- Uitwerken mededelingen
- Converteren filmpje
- Presentatie gebruiken in combinatie met afstandsbediening
- Alle normale handelingen verrichten wat via onze installatie loopt

 

Wie bedient de beamer?
We beschikken als beamteam over een laptop die speciaal (en alleen) hiervoor gebruikt wordt.
Hierdoor wordt voorkomen, dat er door een wijziging de apparatuur anders reageert dan gewenst is.
De beamer en laptop worden uitsluitend bediend door personen die hiervoor instructies hebben gehad.
Dit zijn:
- leden van het beamteam
- hulpkosters (verkorte instructie)

 

Rooster beamteam
Op de website van de kerk staat het rooster van het beamteam (Rooster – Beamer rooster).
Bij onderling ruilen wordt het lid die de mededelingen voorbereidt geïnformeerd.

 
BEAMVERZOEKEN

 

Welk email adres wordt gebruikt?
Er zijn 2 soorten informatie die voor de beamer worden aangeleverd:
- Liturgie: deze wordt naar ons privé-mailadres gestuurd.
- Extra mededelingen (beamverzoeken) worden gestuurd naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Aanleveren gegevens voor de beamer (tijdstip)
De mededelingen en de liturgie moeten uiterlijk donderdagavond voor 19:00 aangeleverd worden via email.
Op deze manier heeft de beamist de tijd om alles goed voor te bereiden op een moment wat hij in zijn agenda kan plannen.
Onze predikant kan incidenteel nog een plaatje of een pdf later laten invoegen (hij laat dit wel op donderdagavond weten).

 

Gegevens verkeerd of te laat aangeleverd
Mededelingen (beamverzoeken) die niet via het mailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. worden aangeleverd worden in
principe niet in behandeling genomen.
Mededelingen die te laat worden aangeleverd, worden een week doorgeschoven.
In incidentele gevallen kunnen we mededelingen meenemen die te laat zij aangeleverd, maar die toch voorrang
behoeven, bijvoorbeeld opbrengst rommelmarkt, overlijden  o.i.d.

 

Worden alle beamverzoeken meegenomen?
De beamverzoeken worden beoordeeld op relevantie en kunnen eventueel geweigerd of aangepast worden.
Natuurlijk wordt hier voorzichtig mee omgegaan.
De verzoeken moeten zoveel mogelijk aan bepaalde richtlijnen voldoen:
- Mededelingen worden maximaal 2 zondagen getoond
- Mededelingen kunnen niet teveel details bevatten (maximaal 2 pagina's).
- Soms kan het wenselijk zijn, dat er wordt verwezen naar het kerkblad of website voor meer informatie.
- De inhoud moet wel goed leesbaar zijn, ook achterin de kerk

 

Instructie voor beamverzoek (in voorbereiding)
Het ligt in de bedoeling dat we in de toekomst een instructie gereed hebben (als voorbeeld), hoe we de informatie
aangeleverd willen hebben.

 
EXTRA SCHERM BOVENZAAL

 

Tijdens diensten met een overvolle kerkzaal, kunnen we de dienst weergeven op een tv-scherm in de bovenzaal.
Dit heeft wel een kleine beperking; alleen het beeld van de camera wordt weergegeven.
Het beamteamlid is hiervoor speciaal geïnstrueerd, zodat de kijkers in de bovenzaal de dienst zo goed mogelijk
kunnen meemaken. Er zal steeds afgewisseld worden met beeld van de predikant en het beamerscherm.

 

 

  

1