gereformeerde kerk Doornspijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp

De doelstelling van de commissie Z.W.O. is:

De gemeente stimuleren het werk van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking te steunen door gebed en financiële middelen.

Hiertoe wordt het volgende ondernomen:

  • het houden van zendingsdiensten, Israëlzondag, Pinksterdienst en het organiseren van de plaatselijke viering van de Wereldgebedsdag (eerste vrijdag in maart);
  • de collectes voor zending en werelddiaconaat;
  • u kunt via onze penningmeester een abonnement nemen op het blad “Vandaar” om op de hoogte te blijven van diaconaal en missionair werk in binnen- en buitenland, “Vandaar” is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland;
  • ook kunt u, in het najaar, de Missie-zendingskalender kopen.