gereformeerde kerk Doornspijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Commissies Orgel- en koormuziek

 NB: de Stichting Orgel- en Koormuziek valt niet onder de verantwoording van de kerk

Stichting Orgel- en Koormuziek

De doelstelling van de stichting is: de kerkmuziek en voorts al het geen hiermee, rechtstreeks of zijdelings, verband houdt te bevorderen. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het geven van orgelconcerten,

koorconcerten, samenzangavonden en het organiseren van andere muziekuitvoeringen in Doornspijk.

Als algemeen adviseur en muziekdeskundige is aangetrokken dhr. Wim Magré, organist van de Geref. Kerk in Doornspijk.

Contactadressen:               

D.van den Bosch 0525-661343
B. van Zeeburg    0525-661588