gereformeerde kerk Doornspijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Commissies Bezoekcommitee

De doelstelling van ons werk is meeleven met elkaar, en ouderen en alleenstaanden bezoeken. Ons blijkt dat dit door velen wordt ervaren als een welkome afleiding. Er zijn mensen die hun waardering laten blijken in de vorm van een financiële bijdrage o.a. in de orgelpijpbusjes bij elke ingang van de kerk. Ook kunt u een bijdrage storten op gironummer 7905847 t.n.v. Het bezoekcomité. Dit geld wordt dankbaar gebruikt om een kleine attentie mee te nemen b.v. in de vorm van fruit of bloemen.

Wij werken met ca. 25 dames. De kas wordt beheerd door mevrouw D. Broekhuis-Bouw. Ziekenhuis- en verpleeghuisbezoekdames zijn mevrouw A. van Zeeburg-Witteveen (tel. 0525-661170) en mevrouw H.E. Boeve-Flierman (tel. 0525-661611).

Naast de wijkdames/heren staan 6 wijkhoofden:

Wijk 1 mevrouw A. van Dijk-Broere
Wijk 2 mevrouw A. van Engelen-v.d. Schootbrugge             
         0525-661246
Wijk 3 mevrouw A. van Zeeburg-Witteveen                                  0525-661170
Wijk 4 mevrouw D. Broekhuis-Bouw                                             0525-661220
Wijk 5 mevrouw D. Hofman-Meijer                                                0525-661805
Wijk 6 mevrouw H. Hop-v.d. Brake                                                0341-262119
Algemeen hoofd: mevrouw E. Post-Groothuis                               0525-662033