gereformeerde kerk Doornspijk

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

avonddienst zondag 22 april 2018, 19.00 uur
 

  

Welkom

Aanvangslied: Psalm 84:1, 2 en 6 (staande)

Stil gebed

Begroeting

Zingen: ELB 130 (Juicht, want Jezus is Heer)

Enkele woorden als inleiding

Gebed

Schriftlezing: Johannes 20:19-23

Zingen: ELB 230 (U bent mijn schuilplaats)

Schriftlezing: Johannes 20:24-29

Zingen: ELB 133 (Thomas heeft Jezus niet gezien)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: ELB 79 (Vrede zij U)

Geloofsbelijdenis van Nicea (gelezen)

Zingen: Gezang 224

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 393 (staande)

Zegen